Lapset innovaattoreina - välineitä lasten ja nuorten kuulemiseen

Kaipaatko välineitä ja toimintamalleja lasten ja nuorten kuulemiseen? Lapset innovaattoreina -hanke on tuottanut materiaaleja juuri tähän tarkoitukseen.

Lapset innovaattoreina hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka päätoteuttajana on PTK – poikien ja tyttöjen keskus. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Seurakuntien Lapsityön Keskus ja Opinkirjo.

Lapset innovaattoreina on toimintamalli, jolla edistetään luovuuden ja innovaatiotaitojen kautta lasten osallisuutta toimintaympäristönsä kehittämiseen. Hanke edistää osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja arjenhallinnan toteutumista lasten ja nuorten elämässä tuomalla lapset ja nuoret itse toiminnan keskiöön.

Lapset innovaattoreina -vihkonen

Lapset innovaattoreina -vihkonen pitää sisällään kiteytettyä asiaa siitä, mistä Lapset innovaattoreina -toiminnassa on käytännössä kyse ja millaisia pedagogisia lähtökohtia toiminnassa korostetaan.

pdfAineisto on ladattavissa tästä.

 

Ideoi pelaamalla!

innopoli pelilaudat keksi neronleimaus 710pxINNOpoli –pelien tärkein tarkoitus on lasten ja nuorten innostaminen ideointiin ja heidän innovaatiotaitojensa kehittäminen. Pelaamisessa tärkeää on hauskanpito ideoinnin parissa. Ilo ja yhdessä ideointi ruokkivat luovuutta ja rohkaisevat miettimään, miten asioita voisi kehittää tai miten itse voisi vaikuttaa siihen.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oma arvokas näkökulmansa. Yhteinen ideointi – ja varsinkin asioiden kehittäminen – tarvitsevat niitä kaikkia: Kukaan ei katsele maailmaa ihan samasta kohdasta kuin sinä – siksi juuri sinun päähäsi syntyvä idea voi olla avain!

Pelin kautta voi vahvistua kokemus osallisuudesta ja omista vaikuttamismahdolli- suuksista. Mutta pelien kautta voidaan myös oikeasti osallistua asioiden muuttamiseen ja kehittää konkreettisesti lähiympäristöä sekä suunnitella tapahtumia ja kerhon tai koulun toimintaa.

Lisäksi INNOpoli –pelien avulla voidaan kartoittaa lasten ja nuorten mielipiteitä hy- västä toimintaympäristöstä ja heille tärkeistä asioista. INNOpoli Vario toimii mielipiteen kartoittajana kohdennetusti esimerkiksi joidenkin päätösvalmisteluun tulevien asian kohdalla. Sitä voidaan käyttää välineenä myös silloin kun halutaan osallistaa nuoria enemmän ja tehdä kehittämistoimintaa tai strategiatyötä yhteistyössä nuorten kanssa.

Toivotamme kaikille pelaaville lapsille, nuorille ja aikuisille riemullisia pelihetkiä ja iloista yhdessä kehittämistä!

 

Peliä voi tilata Nuori kirkko ry:n verkkopuodin kautta.

Kaksi pelilautaa ja kolme peliä!

INNOpoli koostuu kahdesta pelialustasta, joilla voi pelata kolmea erilaista peliä.

  1. INNOpoli Keksi!keksilogo
    on 3-7-vuotiaille lapsille soveltuva ideointipeli. Sen tarkoituk- sena on opetella ilmaisemaan itselle tärkeitä asioita ja keksimään tekemistä ideoi- malla pelimaailmaan kivoja asioita pelin virikkeiden avulla.  2. INNOpoli Neronleimaus neronleimauslogo
    soveltuu kaikille pelaajille 7-vuotiaasta ylöspäin. Sen tarkoituksena on ideoida pelimaailmaa paremmaksi paikaksi olla ja elää. Vaikka ideointi tapahtuu pelimaailmassa, eikä ideoiden toteuttamismahdollisuuksista tar- vitse kantaa huolta, pelin ja sen ideoinnin avulla voi kehittää myös todellisen lähiym- päristön elämää ja toimintoja paremmiksi. INNOpoli Keksi! ja INNOpoli Neronleimaus käyttävät samaa pelilautaa. Kummalla- kin pelillä on kuitenkin omat Pula- ja Lapsen oikeudet –korttinsa. Nämä pelit tuot- tavat parhaimmillaan vapaata ideointia, jonka avulla syntyy oivalluksia omasta luo- vuudesta sekä uusia näkökulmia ympäröivään maailmaan ja sen mahdollisuuksiin.

  3. INNOpoli Vario variologo
    on valitun teeman ympärille rakentuva innovaatiopeli, joka sopii yli 14-vuotiaille nuorille sekä aikuisille. Tätäkin peliä voidaan pelata pelkästä pelaamisen ja ideoinnin ilosta, mutta teemoiksi soveltuvat myös vaativat kehittämis- kohteet. INNOpoli Variolla on oma pelilautansa, jossa on vaihtuva teema. Peliä ohjaava teema valitaan jokaiseen peliin sen mukaan, mitä kulloinkin halutaan kehittää, tai mihin teemaan liittyviä ideoita halutaan koota. Pelin tarkoituksena voi olla esimerkiksi jon- kin tietyn toiminnon kehittäminen (esim. tapahtuman/ leirin suunnittelu) tai brains- torm jonkin laajemman haasteen ympärillä (esim. nuorten toiminnan kehittäminen, toimitilojen uusiminen tai vaikkapa maahanmuuttajien kotouttaminen). Peliä voidaan käyttää myös nuorten osallistamisessa strategiatyöskentelyyn.

Lataa peliohjeet, pelilaudat ja tarvittavat kortit

Voit ladata täältä tarvittavat materiaalit. Lisäksi sinun tulee hankkia kaksi numeronoppaa, yksi värinoppa, pelinappulan kullekin pelaajalle sekä ideointinappulat (10 kpl per pelaaja). Ideointinappuloina voivat toimia mm. 2x2 legopalikat (kullekin pelaajalle oma väri), napit (kullekin pelaajalle oma muoto) jne. Legon verkkokaupasta voit tilata nappuloita yksittäin: https://shop.lego.com/en-FI/

Ladattavat tiedostot

pptxINNOpoli PowerPoint-esittely8.34 MB

pdfINNOPOLI_peliohjeet_A4.pdf621.13 KB

pdfinnopoli_pelilaudat.pdf3.50 MB

pdfKEKSI_lastenoikeuskortit_A4.pdf293.14 KB

pdfKEKSI_pulakortit_A4.pdf442.76 KB

pdfNERONLEIMAUS_lastenoikeuskortit_A4.pdf757.84 KB

pdfNERONLEIMAUS_pulakortit_A4.pdf424.70 KB

pdfVARIO_sakkokortit_A4.pdf6.36 MB

pdfVARIO_teemakortit_A4.pdf4.66 MB

pdfVARIO_tiekortit_A4.pdf1.73 MB