Lapsiasiahenkilöiden tehtävät muotoutuvat jokaisen seurakunnan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Seurakunnissa on valittu lapsiasiahenkilöitä, jotka voivat olla apuna lapsivaikutusten arvioinnin tekemisessä. Lapsiasiahenkilöitä olisi hyvä olla kaksi, toinen luottamushenkilö ja toinen seurakunnan työntekijä, jolloin he voivat työparina hoitaa joitakin lavaan liittyvistä tehtävistä. Lapsiasiahenkilöillä voi olla esimerkiksi seuraavia tehtäviä:

  • tekee tilaa osallisuudelle.
  • ymmärtää lapsen etuun ja osallisuuteen liittyvät asiat ja varmistaa, että muutkin ymmärtävät!
  • toimia lapsen oikeuksien sopimuksen ja lasten ja nuorten asioiden asiantuntijana, jota päätöksen valmistelija voi konsultoida valmistelun eri vaiheissa
  • osallistua lava -koulutuksiin ja välittää ajankohtaista tietoa seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille
  • organisoida lasten ja nuorten mielipiteiden selvittämisen
  • tarkistaa valmistelijan apuna esityslistalta ne päätökset, joilla on vaikutuksia lapsiin ja nuoriin
  • välittää osallisuutta tukevia menetelmiä.

Lapsiasiahenkilöiden rooli, toimivalta ja vastuualue on tärkeää määritellä selkeästi. Erityisesti on huolehdittava siitä, ettei vastuu lapsivaikutusten arvioinnista siirry asian varsinaiselta valmistelijalta kokonaan lapsiasiahenkilöille.