Ole edelläkävijä ja vastaa kyllä.

 1. Kuuluuko lapsen ja nuoren ääni?
  Meillä lapsi ja nuori saavat ilmaista itseään vapaasti. Yhteisistä asioista päätettäessä heidän mielipidettään kuullaan. Selvitämme lasten ja nuorten näkemyksiä eri ikäkausille sopivin menetelmin, saduttamalla, lapsi- ja nuorisoparlamentin välityksellä, rippikoulun alkuhaastatteluin tai keräämällä aloitteita ja palautetta. Kun meillä suunnitellaan toimintaa, taloutta ja uusia tiloja, arvioimme etukäteen sen vaikutukset lapsiin ja nuoriin toteuttamalla lapsivaikutusten arviointijärjestelmää.

 2. Mahtuuko täällä kasvamaan?
  Meillä on tilaa liikkua, leikkiä ja olla vapaasti yhdessä. Hyvä tila ei aliarvioi käyttäjäänsä, vaan tarjoaa kaunista ja laadukasta. Annamme lasten ja nuorten olla mukana suunnittelemassa ja kertomassa mielipiteensä, kun heille tarkoitettuja tiloja suunnitellaan. Varjelemme oikeutta hengelliseen kasvuun myös järjestämällä lapsille ja nuorille heidän tarpeitaan palvelevia hiljentymispaikkoja.

  katse_4
 3. Saako täällä kasvaa rauhassa?
  Kaikilla on lupa kasvaa ja kiinnostua asioista omassa tahdissaan. Tiiviin toiminnan vastapainona huolehdimme mahdollisuudesta lepoon ja hiljaisuuteen. Kokoon kutsumisen rinnalla korostamme kiireetöntä yhdessäoloa kotona. Kiusaamiseen puuttumiseksi meillä on selkeät ohjeet. Emme katso sormien läpi lapsen tai nuoren väärää kohtelua. Ryhmät ovat meillä niin pieniä, että jokainen saa riittävästi huomiota. Noudatamme turvallisuusohjeita.

 4. Kunnioitetaanko täällä kaikkia?
  Tiedoiltaan, taidoiltaan, vakaumukseltaan ja ulkoiselta olemukseltaan erilaiset ihmiset ovat meille tervetulleita. Järjestämme tietoisesti toimintaa, joka yhdistää eri tavoin ajattelevia ja erilaisissa oloissa eläviä lapsia ja nuoria.

 5. Katsotaanko asioita koko perheen kannalta?
  Kun päätämme asioista, luomme käytäntöjä tai ratkaisemme ristiriitoja, ensisijaisena tavoitteenamme on perheen hyvinvointi ja keskinäisen läheisyyden vahvistaminen sekä nuorille turvallinen irrottautuminen lapsuuden perheestä. Hyödynnämme moniammatillista osaamistamme yli työalarajojen, kun järjestämme yhteistä toimintaa lapsille, nuorille ja vanhemmille. Eri-ikäisten kanssa työtä tekevät kantavat vastuun lapsista ja nuorista yhdessä.

 6. Onko hyviä aikuisia riittävästi?
  Meillä on tarpeeksi lapsista ja nuorista huolehtivia aikuisia. Myös vapaaehtoiset työntekijät on koulutettu asianmukaisesti ja heidän jaksamistaan tärkeässä tehtävässään tuetaan. Palkatut työntekijät ovat saaneet riittävän peruskoulutuksen. Meillä on kaikkia työntekijöitä koskeva koulutussuunnitelma, johon kuuluu myös lapsiystävällisyyteen ohjaaminen.

 7. Muistaako työnantaja panna ykköseksi lapsen edun?
  Meillä myös työnantaja huolehtii lapsen edusta esimerkiksi erilaisissa muutostilanteissa ja työn suunnittelussa.

 8. Saavatko kaikenlaiset perheet tukea?
  Meillä tuetaan kaikenlaisia perheitä hyvään vanhemmuuteen. Kun toimintaa suunnitellaan, muistetaan meillä, miten monenlaisia perheitä on.

 9. Pidetäänkö samaa työtä tekeviin yhteyttä?
  Vahvistamme yhteiskunnan lapsiystävällisyyttä luomalla ja ylläpitämällä aktiivisia yhteyksiä muihin lapsen ja perheen hyväksi toimiviin. Emme unohda tärkeimpiä työtovereitamme, lasten ja nuorten vanhempia.

 10. Pidetäänkö kaikkia alle 18-vuotiaita lapsina?
  Varjelemme lapsuutta muistuttamalla itsellemme ja muille, että nämä Näyn ja kuulun -torven kysymykset koskevat kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria.